Bojnice
Terchová
Pripravujeme pre lovcov dinosaurov
 
Vyfarbi si svojho Dina
V drujej polovici júla sme pre najmenších (deti od 3 až 6 rokov) pripravili omaľovánky s balíčkom pasteliek, ktoré dostanú  pri vstupe do dinoparku. Tešíme sa na vyfarbených dinov.